Välkommen till Växtriket

– här har odlats blommor i 400 år

Slottsträdgården Ulriksdal ligger på kunglig mark i ett område med växtrika anor. Ända sedan 1600-talet har odlingar haft en central roll här. Initialt odlades här blommor till Ulriksdals slott. 

På 1800-talet flyttade Slottsträdgården Ulriksdal till sin nuvarande plats och sedan 1953 har trädgården drivits av familjen Rappne. De senaste 40 åren, sedan 1985, genom Bosse Rappne som här berättar historien om Slottsträdgården Ulriksdal.

”Familjen kom hit 1953 och jag föddes 1962. Mamma Brita och pappa Bengt byggde de första växthuset redan när jag var fem år så mina fotspår finns i betongen. Det var som att växa upp på en bondgård. Bildligt talat kan man säga att jag är uppvuxen i växthusenoch aldrig har flyttat hemifrån.

I början av 1970-talet blev pappa Bengt sjuk och en försäljning övervägdes men i samma tidevarv dök yuccapalmen upp. En växt som blev ingången för att sälja krukväxter i dagligvaruhandeln. Lättskött och trendig blev palmen också räddningen för Slottsträdgården Ulriksdal som sedan kom arrenderades ut under tio år.

Men odlingsverksamheten vansköttes och 1985 tog jag över verksamheten tillsammans med mamma Brita. Pappa Bengt var då tyvärr avliden.

På den tiden, på 80-talet, fanns bara växthusen. Slottsträdgården var ett rent odlingsföretag och vi sålde till grossister. Det fungerade bra till 1990 och den stora lågkonjunkturen. Kundtillströmningen sinade snabbt. Det blev fattigt, fruktansvärt fattigt.

Men i stället för att lägga ner företaget startade vi både butik och café. Vi byggde på nätterna och odlade på dagarna. Det var säkert över 100 timmars jobb i veckan och vi hade inget annat liv. Vi hade lån och var tvungna att satsa. 

Två händelser 1994–96 fick avgörande betydelse för vår framtida inriktning och uttalade miljöengagemang.

  1. Den erbarmligt dåliga jordmånen på frilandet. Vi upphörde med konstgödning och tillsatte organiskt material och näringsämnen i stället. Mikrolivet tog fart. Tålamod och idogt arbete bidrar till bättre jord och större insikt om kretsloppet.
  2. Resistenta skadedjur (amerikanska blomtrips – Frankliniella occidentalis) dök upp i växthusen vilket krävde åtgärder för att Odlingen skulle överleva. Försök med biologisk bekämpning inleddes i växthusen och idag är vi bäst i Sverige i den grenen. Att våra växter mår så bra hänger ihop med den biologiska bekämpningen.

Så satsningen lyckades – och som trädgårdsmästare i tv-programmet Äntligen Hemma (1997–2014) fick vi och jag lite gratis marknadsföring.

Efter många tuffa år visade företaget 2002 en liten vinst vilket gav av oss möjlighet att investera och utveckla.

Restaurangen kom till och vi anammade den vegetariska kokkonsten kreativt och mångkulturellt, mycket tack vare hustru Mia som drivit och utvecklat Trädgårdscaféet. Vi är idag mäkta stolta över den smakfulla mathållningen.

Idag har Slottsträdgården Ulriksdal växt ordentligt och vi har omkring 60 helårsanställda men med all extrapersonal är det omkring 120 personer som arbetar här under ett år. 

Förutom själva Växtriket har våra konferens- och designavdelningar också utvecklats under senare år och erbjuder professionella tjänster. En grundpelare i verksamheten är att vi har kompetenta medarbetare. De bästa, helt enkelt. Kontinuitet och samarbete är superviktigt för att lyckas. Vi jobbar med lärande organisation och fostrar nästa generations trädgårdsmästare. 
Det är inte bara växterna som ska växa, det är även människorna.

Bosse Rappne i ett hav av Agapantus (Afrikas lilja). Foto: Sandra Birgersdotter Ek
Kontakta oss

Kontakta oss