Trädgårdsdesign

Vi planerar utemiljöer för privatpersoner, bostadsrättsföreningar, företag och organisationer. Våra projekt och idéer diskuteras alltid i gruppen vilket ger ett optimalt resultat. Vi  har samlade erfarenheter och utbildningar som trädgårdsmästare, trädgårdsingenjör, arkitekt och anläggare.  Närheten till handelsträdgården ger oss en unik tillgång till växter av högsta kvalitet vilket gör det enkelt att förvandla växtförslag till verklighet.

Hembesök

Vid ett hembesök kommer vi hem till dig för en tvåtimmars trädgårdsrådgivning. Vi ger inspiration, idéer och konkreta råd för både nya och gamla trädgårdar. Hembesöket kan se ut på många olika sätt , allt beroende på vad det är du vill ha hjälp med. Det kan vara en hel eller en del av er trädgård.

”Målsättningen är alltid densamma och det är att du ska få svar på dina  frågor, lösningar på problem och framförallt; du ska få nya idéer och massor av inspiration!”

Kostnad hembesök: 3350:- . I priset ingår två timmars konsultation samt resvägen fram och tillbaka inom Storstockholm. Vid längre resväg debiteras ett tillägg på 500 kronor. Du får även ett rabattkort som ger 10% rabatt vid tre köptillfällen.

Läs mer om hembesök

Det är viktigt att du förbereder dig inför besöket så att tiden kan användas effektivt.

Vad är drömmen? Vad saknas? Vad fungerar bra och dåligt? Hur används trädgården idag och hur kommer den att användas i framtiden? Bläddra gärna i böcker och tidningar och välj ut några bilder som kan förmedla en känsla, karaktär eller stil som du gillar.

Använd vår Checklista
Vår checklista är ett bra hjälpmedel för att sätta igång processen och konkretisera önskemål och behov. Fyll gärna i checklistan inför hembesöket, den är till stor hjälp.

Tomtkarta eller situationsplan
Ett utmärkt sätt att förbereda er inför mötet är att göra en tomtkarta. Om ni inte har tid eller möjlighet att göra en tomtkarta vill vi att ni innan mötet går runt på tomten och noga noterar vad som finns idag och vad ni vill behålla.

En tomtkartan bör vara i skala 1:100, 1:200 eller 1:400 beroende på tomtens storlek. Det bästa är om tomten ryms på ett A3-papper. Tomtkartan kan beställas från kommunens kart- och mätavdelning eller från lantmäterimyndigheten. På tomtkartan ritar ni in allt som finns på er tomt och som ska behållas, t ex byggnader, pergola, pool, stenläggningar, trätrall, staket, grindar, träd, buskar, häckar etc. Det är bra om ni är så noggranna som möjligt med mått och avstånd eftersom detta blir det underlag som vi gör skisser och ritningar utifrån. Vi kan hjälpa dig med inmätning av tomten om du önskar (pris enligt offert). Alternativt kan ni kontakta mät- och kartavdelningen i kommunen för motsvarande tjänster. De kan även mäta in höjdskillnader vid behov.

Rådgivning

Rådgivningen håller vi här på Ulriksdal och den passar bra för ytor vi inte behöver se på plats. Under två timmar tittar vi på växter, skissar och skriver ned olika lösningar för din rabatt, balkong, trädgård eller gård.  En av fördelarna med att ha mötet här hos oss är tillgången till det omfattande växtmaterial som finns i handelsträdgården. Resultatet av trädgårdsrådgivningen blir en skiss eller ett växtförslag som ni får med er hem direkt.

Inför mötet
Till mötet har ni med skalenlig ritning/skiss med alla relevanta befintliga saker inritade. Det är också viktigt att ni kan svara på frågor gällande ljusförhållanden och jordmån. Det är också bra med foton på tomten och huset (pappersfotografier eller i digital form).

”Bläddra gärna i böcker och tidningar och välj ut några bilder som förmedlar en känsla, karaktär eller stil som ni gillar”

Kostnad rådgivning: 2350 kronor. Ni får även ett rabattkort som ger 10% rabatt vid tre köptillfällen.

Ritningstjänster

Alla uppdrag inleds med ett hembesök. Där utreder vi era önskemål och behov tillsammans med platsens möjligheter och förutsättningar. Förslag på lösningar diskuterar vi tillsammans på plats. Hembesöket faktureras separat och utifrån det skrivs en offert för kommande ritningsuppdrag.

”Vilken nivå på ritning som behövs för att kunna skapa just er trädgård är mycket varierande.

”Den detaljeringsgrad som blir bäst för dig kommer vi fram till gemensamt.”

Vi presenterar sedan en offert som ni godkänner innan arbetet påbörjas. Efter hembesöket får ni ett rabattkort som ger 10% rabatt på växter vid tre köptillfällen.

Variationen är stor, allt från idéskiss till mer detaljerad trädgårdsritning!

Läs mer våra ritningstjänster

Idéskiss
En idéskiss tyngdpunkt ligger på trädgårdens övergripande former och karaktärsdrag. Syftet är att skapa rätt uttryck, känsla, stil och struktur. Viktigt för utformningen är hur olika funktioner, som t.ex. uteplatser, lekytor och köksland, placeras och utformas samt hur olika ytor och material kan sammanfogas på ett bra sätt. Planteringsytornas former och placering samt placeringen av stomväxter som träd, buskar och häckar är av stor betydelse. Detaljerade växtförslag ingår inte i skissen.

Trädgårdsritning
Syftet med en mer detaljerad trädgårdsritning är att ta ett helhetsgrepp om trädgården och att skapa en funktionell och estetisk trädgård. Här arbetar vi vidare utifrån idéskissen och går djupare in i detaljer inom växt- och materialval. Det handlar mycket om hur olika funktioner (till exempel uteplatser, lekytor, köksland) kan skapas och om hur olika typer av ytor (till exempel gångar gräsmattor, stenläggningar) kan sammanfogas på ett bra sätt. Denna ritning ska kunna användas som bas inför upphandling av anläggning.

För företag

Vi utbildar och inspirerar er inom trädgård och utemiljö. Vi kan skräddarsy många olika typer av aktivitet, kurser, föreläsningar och evenemang. Vi gör även externa evenemang och event.

Samarbetspartners

Vi har ett nära samarbete med Kahlins Trädgårdar, som anlägger många av våra designade trädgårdar och kan på så vis erbjuda en helhetslösning från skiss till färdig trädgård. Vi har tät dialog och kommer ofta in som projektkonsulter vilket ger en möjlighet för oss att följa projektet och försäkra oss om att det färdiga resultatet stämmer med våra ursprungliga idéer.

Gunilla Lundh

Trädgårdsdesign

Kristin Ström

Trädgårdsdesign

Julia Grund

Trädgårdsdesign

Kontakta trädgårdsdesign