Trädgårdsväxter

Pris

Priserna i sortimentslistorna sätts efter storlek och kvalitet och priserna gäller under våren 2018. Senare under säsong kan priser förändras på grund av utbud och efterfrågan hos våra växtleverantörer samt eventuellt förändringar inom världsekonomin.

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar, produktförändringar, prisjusteringar och eventuella färgavvikelser. Vi förbehåller oss rätten att justera eventuella prisfel.

Teckenförklaring

Höjd & Bredd = Storleken på en växt beror på många betingelser t.ex. växtplats, skötsel och genetisk variation. Se måttet som ungefärligt.
Zon = Växtzon är ett riktmärke på var i landet en viss växt kan övervintra. Ju högre zontal som anges på en växt, desto härdigare anses den vara.
Sverige är indelat i 8 växtzoner, där zon I är mildast och zon VIII kallast. Stockholmsregionen räknas till zon II-IV.
Härdighet
A =
 Fullständigt härdig i hela landet utan extra åtgärder.
B = Kan odlas i hela landet, men utvecklas bäst i skyddat och väldränerat läge.
C = Kan odlas i stora delar av landet på skyddad och väldränerad växtplats.
D =Kan bara odlas i landets gynnsammaste delar.

Salustorlek

Sol. = Solitärkvalitet. Välförgrenade buskar odlade med stort radavstånd.
Halvsol. = ”Halvsolitär”. Större exemplar av krukodlade prydnadsbuskar som är odlade i större krukor ytterligare ett år.
C = Frilandsodlad planta, inpackad i kruka (container).
C5 = Krukodlad planta. Siffran anger krukans volym i liter.
100-125 cm = Angiven höjd (upprättväxande) eller bredd (bredväxande) i cm.
m.kl. = Frilandsodlad planta som levereras med jordklump.
Stam 150 cm = Växt ympad ( eller uppstammad ) på angiven stamhöjd i centimeter.
Hst so 8-10 = Uppstammat träd (högstam). Stamomfång med stammen mätt en meter ovan mark i centimeter.
Utr = Ungträd med jämt fördelade sidogrenar kvar och tydligt genomgående stam.
A-kval. = Kvalitetsbeteckning när en minimumkvalitét för berörd produktgrupp, art eller sort uppnåts. Minimumkvaliteten definieras med hjälp av grenantal eller t.ex stamhöjd
INKHARO = Kalktolerant grundstam för t.ex rododendron.
50-80 cm 10-pack = Häckplantor som är 50-80 cm och barrot, packade i buntar om 10 st.
Barrot = Häckplantor odlade på friland som tas upp och levereras med bara rötter.
Häckelement = Uppvuxen häckplanta som är inklippt på sidor samt topp. Färdiga häckelement.
Bonsai = Formklippt
Klot = Formklippt
Paraplyform = Formklippt

Trädgårdsväxter 2018Beställningsformulär

    Se våra villkor för frakt här.
  • AntalNamn ( Gärna vetenskapligt namn)Storlek & KvalitetKommentar 
    Add a new row