Sortimentet

Sortimentlistan utgör vårt basutbud och tillgången varierar under säsongen. Är du på jakt efter en speciell växt maila oss säkerhets skull. Priset i sortimentslistan utgår från storlek och kvalitet under våren. Under säsongen kan priset förändras på grund av utbud och efterfrågan hos växtleverantörerna samt eventuella förändringar i världsekonomin.

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar, produktförändringar, prisjusteringar och färgavvikelser. Vi förbehåller oss rätten att justera eventuella prisfel.

Än är det vinter men när våren är här igen så kommer du hitta sortimentet för Träd, busar och perenner här nedan. Håll ut!

Vill du göra en växtbeställning? Klicka här.

Solitär= Solitärkvalitet. Välförgrenade buskar odlade med stort radavstånd.
Co = Frilandsodlad planta, inpackad i kruka (container).
C5 = Krukodlad planta. Siffran anger krukans volym i liter.
100-125 cm = Angiven höjd (upprättväxande) eller bredd (bredväxande) i cm.
Kl = Frilandsodlad planta som levereras med jordklump.
Stam 150 cm = Växt ympad ( eller uppstammad ) på angiven stamhöjd i centimeter.
Hst  = Uppstammat träd (högstam).
So 8-10= Stamomkrets med stammen mätt en meter ovan mark i centimeter.
Ungträd= Ungträd med jämt fördelade sidogrenar kvar och tydligt genomgående stam.
A-kval. = Kvalitetsbeteckning när en minimumkvalitét för berörd produktgrupp, art eller sort uppnåts. Minimumkvaliteten definieras med hjälp av grenantal eller t.ex stamhöjd
INKHARO = Kalktolerant grundstam för t.ex rododendron.
50-80 cm 10-pack = Häckplantor som är 50-80 cm och barrot, packade i buntar om 10 st.

Barrot = Häckplantor odlade på friland som tas upp och levereras med bara rötter.
Häckelement
= Uppvuxen häckplanta som är inklippt på sidor samt topp. Färdiga häckelement.
Bonsai
= Formklippt
Klot
= Formklippt
Paraplyform
= Formklippt
Höjd & Bredd = Storleken på en växt beror på många betingelser t.ex. växtplats, skötsel och genetisk variation. Se måttet som ungefärligt.
Zon (buskar & träd) = Växtzon är ett riktmärke på var i landet en viss växt kan övervintra. Ju högre zontal som anges på en växt, desto härdigare anses den vara.
Sverige är indelat i 8 växtzoner, där zon I är mildast och zon VIII kallast. Stockholmsregionen räknas till zon II-IV.
Härdighet (perenner)
A =
 Fullständigt härdig i hela landet utan extra åtgärder.
B = Kan odlas i hela landet, men utvecklas bäst i skyddat och väldränerat läge.
C = Kan odlas i stora delar av landet på skyddad och väldränerad växtplats.
D =Kan bara odlas i landets gynnsammaste delar.