Loading...
Trädgårdsväxter2018-08-16T08:42:40+00:00

Priserna i sortimentslistorna sätts efter storlek och kvalitet och gäller under våren 2018. Senare under säsongen kan priser förändras på grund av utbud och efterfrågan hos våra växtleverantörer samt eventuellt förändringar i världsekonomin.

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar, produktförändringar, prisjusteringar och färgavvikelser. Vi förbehåller oss rätten att justera eventuella prisfel.

Sol. = Solitärkvalitet. Välförgrenade buskar odlade med stort radavstånd.
Halvsol. = ”Halvsolitär”. Större exemplar av krukodlade prydnadsbuskar som är odlade i större krukor ytterligare ett år.
C = Frilandsodlad planta, inpackad i kruka (container).
C5 = Krukodlad planta. Siffran anger krukans volym i liter.
100-125 cm = Angiven höjd (upprättväxande) eller bredd (bredväxande) i cm.
m.kl. = Frilandsodlad planta som levereras med jordklump.
Stam 150 cm = Växt ympad ( eller uppstammad ) på angiven stamhöjd i centimeter.
Hst so 8-10 = Uppstammat träd (högstam). Stamomfång med stammen mätt en meter ovan mark i centimeter.
Utr = Ungträd med jämt fördelade sidogrenar kvar och tydligt genomgående stam.
A-kval. = Kvalitetsbeteckning när en minimumkvalitét för berörd produktgrupp, art eller sort uppnåts. Minimumkvaliteten definieras med hjälp av grenantal eller t.ex stamhöjd
INKHARO = Kalktolerant grundstam för t.ex rododendron.
50-80 cm 10-pack = Häckplantor som är 50-80 cm och barrot, packade i buntar om 10 st.
Barrot = Häckplantor odlade på friland som tas upp och levereras med bara rötter.
Häckelement = Uppvuxen häckplanta som är inklippt på sidor samt topp. Färdiga häckelement.
Bonsai = Formklippt
Klot = Formklippt
Paraplyform = Formklippt

Höjd & Bredd = Storleken på en växt beror på många betingelser t.ex. växtplats, skötsel och genetisk variation. Se måttet som ungefärligt.
Zon = Växtzon är ett riktmärke på var i landet en viss växt kan övervintra. Ju högre zontal som anges på en växt, desto härdigare anses den vara.
Sverige är indelat i 8 växtzoner, där zon I är mildast och zon VIII kallast. Stockholmsregionen räknas till zon II-IV.
Härdighet
A =
 Fullständigt härdig i hela landet utan extra åtgärder.
B = Kan odlas i hela landet, men utvecklas bäst i skyddat och väldränerat läge.
C = Kan odlas i stora delar av landet på skyddad och väldränerad växtplats.
D =Kan bara odlas i landets gynnsammaste delar.

Trädgårdsväxter 2018

Beställningsformulär

    Se våra villkor för frakt här.
  • AntalNamn ( Gärna vetenskapligt namn)Storlek & KvalitetKommentar 
    Lägg till en ny rad
    Genom att lämna dina uppgifter till oss samtycker du till sådan behandling av personuppgifter som beskrivs i vår Integritetspolicy.