Sortimentet

Sortimentlistan utgör vårt basutbud och tillgången varierar under säsongen. Är du på jakt efter en speciell växt maila oss säkerhets skull. Priset i sortimentslistan utgår från storlek och kvalitet under våren. Under säsongen kan priset förändras på grund av utbud och efterfrågan hos växtleverantörerna samt eventuella förändringar i världsekonomin.

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar, produktförändringar, prisjusteringar och färgavvikelser. Vi förbehåller oss rätten att justera eventuella prisfel.

Vill du göra en växtbeställning? Klicka här.

Solitär= Solitärkvalitet. Välförgrenade buskar odlade med stort radavstånd.
Co = Frilandsodlad planta, inpackad i kruka (container).
C5 = Krukodlad planta. Siffran anger krukans volym i liter.
100-125 cm = Angiven höjd (upprättväxande) eller bredd (bredväxande) i cm.
Kl = Frilandsodlad planta som levereras med jordklump.
Stam 150 cm = Växt ympad ( eller uppstammad ) på angiven stamhöjd i centimeter.
Hst  = Uppstammat träd (högstam).
So 8-10= Stamomkrets med stammen mätt en meter ovan mark i centimeter.
Ungträd= Ungträd med jämt fördelade sidogrenar kvar och tydligt genomgående stam.
A-kval. = Kvalitetsbeteckning när en minimumkvalitét för berörd produktgrupp, art eller sort uppnåts. Minimumkvaliteten definieras med hjälp av grenantal eller t.ex stamhöjd
INKHARO = Kalktolerant grundstam för t.ex rododendron.
50-80 cm 10-pack = Häckplantor som är 50-80 cm och barrot, packade i buntar om 10 st.

Barrot = Häckplantor odlade på friland som tas upp och levereras med bara rötter.
Häckelement
= Uppvuxen häckplanta som är inklippt på sidor samt topp. Färdiga häckelement.
Bonsai
= Formklippt
Klot
= Formklippt
Paraplyform
= Formklippt
Höjd & Bredd = Storleken på en växt beror på många betingelser t.ex. växtplats, skötsel och genetisk variation. Se måttet som ungefärligt.
Zon (buskar & träd) = Växtzon är ett riktmärke på var i landet en viss växt kan övervintra. Ju högre zontal som anges på en växt, desto härdigare anses den vara.
Sverige är indelat i 8 växtzoner, där zon I är mildast och zon VIII kallast. Stockholmsregionen räknas till zon II-IV.
Härdighet (perenner)
A =
 Fullständigt härdig i hela landet utan extra åtgärder.
B = Kan odlas i hela landet, men utvecklas bäst i skyddat och väldränerat läge.
C = Kan odlas i stora delar av landet på skyddad och väldränerad växtplats.
D =Kan bara odlas i landets gynnsammaste delar.