Priser och villkor för leverans.

Priserna för hemleverans utgår ifrån postnummer. Om leveransadressen kräver leverans via båt/färja eller övriga hinder tillkommer en avgift på 500 kronor.

Slottsträdgården Ulriksdal erbjuder hemleverans av köpta/beställda växter. Leveransen utförs av personal från Slottsträdgården med erfarenhet av växtleveranser. Vi säkerställer att växterna hanteras varsamt. Vi levererar varorna till port eller grind. Det är viktigt att vägen fram till leveransadressen är lättframkomlig samt att underlaget tål en lastbils tyngd.

I de fall leveransen avser större och tyngre växter, finns möjlighet till framkörning av växterna med minihjullastare till färdiggrävd planteringsgrop. Vi utför inte plantering av växter.

Vi levererar under dagtid och vi ringer ca 30 min innan vi kommer. Varorna skall vara betalda innan leverans.

  1. Risken för varorna övergår på köparen då dessa avlämnats till köparen.
  2. Säljaren har rätt att senarelägga leveransen helt eller delvis om avtalad leveranstid hindras av försvårande förhållanden.
  3. Säljaren har inte något ansvar för försening som beror på inträffade händelser utom vår kontroll.
  4. Säljaren är inte i något fall, vara sig vid försening med eller fel i leveransen, skyldig att utge ersättning för utebliven vinst eller annan indirekt skada.
  5. Vi levererar endast i Storstockholm.

Prislista hemleverans