Hitta hit / Directions

Med bil från Uppsala (NORR)
Kör E4 söderut och tag av vid avfart KISTA/SILVERDAL. Följ skyltarna mot SILVERDAL, passera Polishögskolan. Vid första fyrvägskorsningen, åk rakt fram, passera Ulriksdals begravningsplats och följ vägen fram till oss.

Med buss som är högre än 3,4 m
Större bussar måste åka in via Kista/Silverdalavfarten för att inte fastna under E4:an vid Järva krog.

Tunnelbana
Ta röd linje till Bergshamra. Uppgång Björnstigen. Ta buss 503 och kliv av vid Ulriksdals Wärdshus.

Gå ner för Slottsbacken, ta av första vägen till vänster. Gå rakt fram ca 200 meter ta av till höger, gå över träbron och rakt fram ca 500 meter. När du kommer till växthus på vänster sida är du här! Använd gärna Sl:s reseplanerare för att planera din resa. Ange Ulriksdals wärdshus som slutdestination.

Pendeltåg
Ta pendeln till Ulriksdals station. Promenera eller ta buss 503. Hållplats Ulriksdals begravningsplats. Följ skyltar från hållplatsen. Använd gärna Sl:s reseplanerare för att planera din resa. Ange Ulriksdals begravningsplats som slutdestination.

Directions 🇺🇸

By car from Stockholm (South)

Take E4 north and exit at Järva Krog (exit 169). Turn right in the roundabut Statiol and Scandic Hotel. Follow this road about 2,5 km past riding school and garden lots. Turn right at the first crssing, go past Ulriksdals cemetery and follow the road onward to us.

By car from Uppsala (North)

Take E4 south and exit a Kista/Silverdal. Follow the signs toward SILVERDAL, go past Yhe Police Academy. At the first way crossing, go straight and pass Ulriksdal cemetery and follow the road onward to us.

By Bus that is higher than 3,4m

Buses that are higher than 3.4 m need to enter via the Kista/Silverdal exit to avoid getting stuck under the E4 by Järva Krog.

By Subway

Take the red line to: Bergshamra. Entrance Björnstigen. Take bus 503 and get off at Ulriksdals Värdshus. Walk down the path Slottsbacken, and turn on the first path left. Walk about 200 m and turn right, cross the wooden bridge and continue straight ahead about 500 m until you see a greenhouse – then you have arrived! If you are using SL:s Reseplanerare to plan your trip, type: Ulriksdals Värdshus as your destination.

Commuter Train – Pendeltåg

Take the train to Ulriksdals Station. Walk or take bus 503 and get off at: Ulriksdals begravningsplats. Follow the signs from the bus stop.  If you are using SL:s Reseplanerare to plan your trip, type: Ulriksdals begravningsplats as your destination.