Tack för ett fantastiskt år!

All feedback från er gäster och besökare har varit formidabel. Vi har som en följd av den under hela året kunnat leverera högre kvalitet på de produkter som vi producerar själv. Från självplock av tulpaner i januari till julstjärnor och amaryllis i december.
Förutom alla blommor är jag mest stolt över maten. Mat, av högsta kvalitet, som vi har skapat här på Ulriksdal. Vår egen mat.

Fyra nyårslöften för trädgården:
1. Miljöeffektivitet:
2019 är hittills det mest effektiva året ur ett miljöperspektiv. Vi har tagit några stora miljösteg, bland annat när det gäller att spara energi. Maskinparken och uppvärmningen är numera fossilfri och målsättningen att halvera energiförbrukningen finns inom räckhåll med ombyggt butikshus bland annat.

Det känns viktigt att få ligga i framkant kring sådana frågor som blir allt mer centrala. Inte minst eftersom vi här på Slottsträdgården Ulriksdal jobbar med ”möblerad natur” brukar jag påpeka. ”Möblerad natur” undrar nu någon?

Drivkraft för både mig och många medarbetare är – vid sidan om växter av högsta kvalitet – att inspirera människor att tycka växter och trädgård är roligt. Att ge er kunskap, för att ni ska våga prova mer hemma och bli ännu mer bitna är ett nyårslöfte. För den person som lär sig mer om trädgård, lär sig samtidigt mer om hur naturen fungerar – och kretsloppet.
Det innebär ytterligare en parameter den dagen man till exempel ska byta bil eller tvättmaskin och väljer en mer miljövänlig produkt.

2. Klimatstyrning:
Under 2020 fyller vi 35 år – jag tog över handelsträdgården 1985. Efter alla år har jag förstås lärt mig en del om (bästa) klimatet i ett växthus. Om vikten av luftcirkulation, jämn temperatur, biologisk bekämpning – som vi använt i 25 år – och ventilation vid rätt tidpunkt. Rätt klimat ger starka växter som då kan skapa eget immunförsvar och slippa svampsjukdomar med mera.

Under 2019 har vi bytt klimatstyrningssystem i hela växthuset för att möta framtida krav på odling.

Kunskapen har påverkat så mycket att jag också utvecklat ett system i mitt eget hobbyväxthus. Ett klimatstyrningssystem som ska passa inglasade balkonger, det lilla växthuset eller uterummet. Så vi alla kan odla giftfritt och förstå hur kretsloppet fungerar. Mer information om nymodigheten är ytterligare ett löfte.

3. Förbättra jordmån, struktur, mångfald & kompostering:

Som trädgårdsmästare odlar jag inte växter utan jag odlar jorden och ur den växer växterna. Kan låta konstlat. Men den grundläggande biologiska logiken är viktig att förstå i sammanhanget. Att en jord med bra struktur och balans mellan vatten, syre och mikroliv bidrar till ett fungerande kretslopp.

För med mer kunskap krävs mindre insatser i trädgården. Att du gör rätt sak vid rätt tidpunkt. Bra struktur på jorden är viktigare än bra näringsvärde. Därför klarade vi oss bra trots en kall och regnig sommar.

Sträva gärna efter ökad mångfald i trädgården och ta rätt på det organiska materialet. Att kompostera är en viktig del av kretsloppet – och jag lovar att vi ska kompostera långt mycket mer under 2020.

4. Samarbete ger kreativitet:
Måste tillstå att den absolut viktigaste ingrediensen för vår egen framgång under 2019 har varit samarbetet – mellan våra åtta avdelningar. Medarbetarna har på ett fantastiskt sätt hjälpts åt över gränserna och därmed lyckats ta god hand om den enorma mängden gäster, växter och mat.
Gott samarbete skapar tid. Och med den tiden kan en lärande organisation skapas där erfarna och oerfarna medarbetare jobbar tillsammans. Det är många som inte förstår vilken kompetens och erfarenhet våra medarbetare besitter.

Under 2020 fortsätter vi på den inslagna vägen, mer tid för kreativitet är ett löfte vilket bland annat kommer visa sig i våra visningsträdgårdar under året.

Gott Nytt År, trädgårdsvänner

Bosse Rappne

Bosse Rappne och Mia Krook