Hembesök

Vid hembesök kommer vi hem till dig för två timmars trädgårdsrådgivning. Vi ger inspiration, idéer och konkreta råd för både nya och gamla trädgårdar. Hembesöket kan se ut på många olika sätt, beroende på vad du vill ha hjälp med. Det kan vara en hel eller en del av er trädgård.

”Målsättningen är alltid densamma och det är att du ska få svar på dina  frågor, lösningar på problem och framförallt; du ska få nya idéer och massor av inspiration!”

Kostnad hembesök: 3 350:- . I priset ingår två timmars konsultation samt resvägen fram och tillbaka inom Storstockholm. Vid längre resväg debiterar vi ett tillägg. Du får även ett rabattkort som ger 10 % rabatt vid tre köptillfällen.

Det är viktigt att du förbereder dig inför besöket så att tiden kan användas effektivt.

Vad är drömmen? Vad saknas? Vad fungerar bra och dåligt? Hur används trädgården idag och hur kommer den att användas i framtiden? Bläddra gärna i böcker och tidningar och välj ut några bilder som kan förmedla en känsla, karaktär eller stil som du gillar.

Använd vår Checklista
Vår checklista är ett bra hjälpmedel för att sätta igång processen och konkretisera önskemål och behov. Fyll gärna i checklistan inför hembesöket, den är till stor hjälp.

Tomtkarta eller situationsplan
Ett utmärkt sätt att förbereda er inför mötet är att göra en tomtkarta. Om ni inte har tid eller möjlighet att göra en tomtkarta vill vi att ni innan mötet går runt på tomten och noga noterar vad som finns idag och vad ni vill behålla. En tomtkartan bör vara i skala 1:100, 1:200 eller 1:400 beroende på tomtens storlek. Det bästa är om tomten ryms på ett A3-papper. Tomtkartan kan beställas från kommunens kart- och mätavdelning eller från lantmäterimyndigheten.

Ritningstjänster

Alla uppdrag inleds med ett hembesök. Där utreder vi era önskemål och behov tillsammans med platsens möjligheter och förutsättningar. Förslag på lösningar diskuterar vi tillsammans på plats. Hembesöket faktureras separat och utifrån det skrivs en offert för kommande ritningsuppdrag.

”Vilken nivå på ritning som behövs för att kunna skapa just er trädgård är mycket varierande.

”Den detaljeringsgrad som blir bäst för dig kommer vi fram till gemensamt.”

Vi presenterar sedan en offert som ni godkänner innan arbetet påbörjas. Efter hembesöket får ni ett rabattkort som ger 10% rabatt på växter vid tre köptillfällen.

Variationen är stor, allt från idéskiss till mer detaljerad trädgårdsritning!

Idéskiss
En idéskiss tyngdpunkt ligger på trädgårdens övergripande former och karaktärsdrag. Syftet är att skapa rätt uttryck, känsla, stil och struktur. Viktigt för utformningen är hur olika funktioner, som t.ex. uteplatser, lekytor och köksland, placeras och utformas samt hur olika ytor och material kan sammanfogas på ett bra sätt. Planteringsytornas former och placering samt placeringen av stomväxter som träd, buskar och häckar är av stor betydelse. Detaljerade växtförslag ingår inte i skissen.

Trädgårdsritning
Syftet med en mer detaljerad trädgårdsritning är att ta ett helhetsgrepp om trädgården och att skapa en funktionell och estetisk trädgård. Här arbetar vi vidare utifrån idéskissen och går djupare in i detaljer inom växt- och materialval. Det handlar mycket om hur olika funktioner (till exempel uteplatser, lekytor, köksland) kan skapas och om hur olika typer av ytor (till exempel gångar gräsmattor, stenläggningar) kan sammanfogas på ett bra sätt. Denna ritning ska kunna användas som bas inför upphandling av anläggning.

Rådgivning

Rådgivningen håller vi här på Ulriksdal och passar bra för ytor vi inte behöver se på plats, som t ex en rabatt, entré, balkong, del av trädgård eller innergård. Alla rådgivningar ser olika ut och anpassas efter dina frågeställningar. Under två timmar tittar vi på växter och skriver ned olika lösningar. Ibland hinner vi också skissa på någon del. En av fördelarna med att ses här hos oss är tillgången till det omfattande växtmaterial som finns i handelsträdgården.

Inför mötet
Till mötet har ni med skalenlig ritning/skiss med alla relevanta befintliga saker inritade. Det är också viktigt att ni kan svara på frågor gällande ljusförhållanden och jordmån. Det är också bra med foton på tomten och huset (pappersfotografier eller i digital form).

”Bläddra gärna i böcker och tidningar och välj ut några bilder som förmedlar en känsla, karaktär eller stil som ni gillar”

Kostnad rådgivning: 2 350:-. Ni får även ett rabattkort som ger 10 % rabatt vid tre köptillfällen.

För företag

Vi utbildar och inspirerar er inom trädgård och utemiljö. Vi kan skräddarsy många olika typer av aktivitet, kurser, föreläsningar och evenemang. Vi gör även externa evenemang och event.

Samarbetspartners

Vi har ett nära samarbete med Kahlins Trädgårdar, som anlägger många av våra designade trädgårdar och kan på så vis erbjuda en helhetslösning från skiss till färdig trädgård. Vi har tät dialog och kommer ofta in som projektkonsulter vilket ger en möjlighet för oss att följa projektet och försäkra oss om att det färdiga resultatet stämmer med våra ursprungliga idéer.

Kontakta trädgårdsdesign

    Genom att lämna dina uppgifter till oss samtycker du till sådan behandling av personuppgifter som beskrivs i vår Integritetspolicy.