Trädgårdsbesök

Du får besök av en av våra trädgårdsdesigners på en rådgivning i din trädgård under 2 timmar. Under mötet bollar vi olika idéer och lösningar utifrån dina behov och frågeställningar, ger råd och inspiration. Alla besök ser olika ut. I första hand innebär besöket muntlig rådgivning och diskussion där du antecknar. Ibland kan vi hinna grovskissa någon mindre del i förklaringssyfte. Trädgårdsbesöket är ofta inledningen på ett rituppdrag, men kan också beställas som en fristående tjänst. Vi kan självklart svara på växtfrågor men besökets huvudsakliga inriktning är design. För ren växtrådgivning, boka 1 tim Växtval här hos oss, se nedan
Värt att ha i åtanke är att en trädgård oftast planeras ena säsongen och anläggs den följande.

Trädgårdsbesök 2 tim:
3 700:- 

I priset ingår 2 timmars konsultation på plats samt totalt 1 tim resväg t/r. Längre resväg debiteras med 600 kr/tim. Du får också ett rabattkort med 10% rabatt vid tre köptillfällen. Denna tjänst passar för såväl nya som gamla trädgårdar, innergårdar och bostadsrättsföreningar.

”Målsättningen är alltid densamma – du ska få svar på dina frågor, möjliga lösningar på problem och framförallt; nya idéer och massor av inspiration!”

Inför besöket
För att få ut mesta möjliga av besöket är det viktigt att du förbereder dig. Vad är drömmen? Vad saknas? Vad fungerar bra respektive dåligt? Hur används trädgården idag och hur kommer den att användas i framtiden? Bläddra gärna i böcker och tidningar och välj ut några bilder som kan förmedla en känsla, karaktär eller stil som du gillar. Till hjälp får du vår checklista att fylla i, den är ett bra sätt att få igång tankeprocessen och konkretisera önskemål och behov.

Tomtkarta
Förbered dig genom att ta fram en skalenlig tomtkarta eller egen skiss med alla relevanta befintliga detaljer inritade (sådant som ska behållas). Den använder vi som underlag för diskussion. Tomtkartan bör vara i skala 1:100, 1:200 eller 1:400 beroende på tomtens storlek.
Beställ gärna tomtkarta/situationsplan eller motsvarande från din kommuns kart- och mätavdelning, för Stockholm: bygglov.stockholm/e-tjanster/

Har du inte möjlighet att göra en egen tomtkarta eller beställa, gå runt på tomten och notera noga vad som finns idag och vad du vill ska finnas kvar (kanske träd, förråd, gångar, altan etc). Beställer du ett rituppdrag efter besöket, så kan vi inkludera en inmätning i offerten.

Trädgårds- & landskapsdesign

En ritning (illustrationsplan) redovisar trädgårdens/gårdens former, funktioner, materialval, växtytor och andra relevanta detaljer inför en trädgårdsanläggning. Den används både som offertunderlag och som plan att arbeta efter. Vanligtvis får du en digital planritning i skala 1:100 på A3 och vi kan efter önskemål även rita utvalda delar i 3D. Alla rituppdrag inleds med ett Trädgårdsbesök där vi reder ut behov och önskemål med hänsyn till platsens möjligheter och förutsättningar. Vi diskuterar, rådger och bollar förslag. Besöket faktureras separat och utifrån det skrivs offert för kommande rituppdrag. Efter godkänd offert och tidplan inleder vi planeringen av din trädgård/gård.
För design av offentlig miljö, kontakta oss för mer information.

”Vilken nivå på ritning som krävs kan variera mycket utifrån behov och önskemål.”
”Ritningens detaljeringsgrad kommer vi fram till gemensamt.”

Från konceptskiss till detaljerad illustrationsplan

Steg 1; Konceptskiss
Häri ligger större delen av idéarbetet kring trädgårdens karaktär, former och funktioner. Utifrån Trädgårdsbesökets diskussioner samt en behovsanpassad inmätning av tomten, arbetar vi fram ett förslag i en övergripande skiss. Syftet är att skapa rätt uttryck, känsla, stil och struktur. Viktigt för resultatet är hur olika funktioner, t ex uteplatser, lekytor och köksland, placeras och formas samt hur olika ytor sammanlänkas för ett bra flöde och rörelsemönster i din trädgård. Planteringsytors former och placering samt funktion och placering av stomväxter – träd, buskar och häckar – har stor betydelse. Vi kan också diskutera olika material. Detaljerade planteringsplaner och materialval ingår inte utan görs separat. Konceptskiss avslutas med en avstämning där vi går igenom idéerna inför slutlig ritning.

Konceptskiss villaträdgård från ca 16 tim
(Tillkommer vid behov: Inmätning/upprättande av underlag från ca 6 tim)

Steg 2; Skalenlig illustrationsplan
Efter skissavstämningen sammanförs och förfinas alla idéer i en skalenlig planritning. Syftet är en komplett bild av trädgården med en vidareutveckling av former och alla relevanta detaljer, från funktion till estetik. Vi specificerar materialval, materialövergångar och mått. Fasta konstruktioner (t ex murar, pergola, växthus) placeras ut och vi går närmare in på typ av växter (friväxande häck, träd på högstam osv). Detaljerade planteringsplaner ingår inte här utan görs separat, se Växtval. Illustrationsplanen kan användas som bas inför upphandling av anläggning.

Illustrationsplan villaträdgård från ca 16 tim

All trädgårdsplanering offereras utifrån detaljeringsgrad och omfattning. Timdebiteringen är 980 kr inkl. moms.

Växtval 1 tim här på Slottsträdgården

För tips och konkreta val av växter kan du boka 1 timmes Rådgivning Växtval där du träffar en av våra proffsiga trädgårdsmästare. En fördel med att mötas hos oss för en enkel växtplanering är tillgången till växtmaterial i handelsträdgården under säsong. Hinner vi inte gå tillsammans så kan du alltid titta/plocka ihop växter själv efteråt. Större antal eller sorter som saknas beställer vi åt dig.

Till mötet tar du med en skalenlig ritning/skiss över aktuell yta, med alla relevanta mått och befintliga detaljer inritade. Foton på tomten och huset (helst utskrivna bilder) är viktigt, liksom att du kan svara på frågor gällande ljusförhållanden och jordmån (eller storlek på krukor/lådor). Vi sitter utomhus om vädret tillåter.

”Bläddra gärna i böcker och tidningar och välj några bilder som förmedlar en känsla, karaktär eller stil som du eftersträvar”

Rådgivning Växtval 1 tim: 1 350:- inkl. 1 kort à 10% rabatt 

Du kan boka Rådgivning Växtval under högsäsong, cirka 15 mars-15 oktober. 

Växtval & planteringsplaner

Låt oss planera växter och vårlök till hela eller delar av din trädgård. Du får en skalenlig planteringsplan innehållande placering, sort, art och antal, samt växtförteckning och även växtpriser. Du måste inte ha en konceptskiss/illustrationsplan från just oss, tjänsten kan även beställas som komplement till en redan befintlig trädgård.
Hemleverans kan bokas och du får även 10% rabatt på växterna.
Vi utför även planteringsplaner till företag, bostadsrättsföreningar och offentlig miljö.

Offert lämnas utifrån detaljeringsgrad och omfattning.
Timdebiteringen är 980 kr inkl. moms.

För företag

Vi utbildar och inspirerar er inom trädgård och utemiljö, och kan även skräddarsy aktiviteter, kurser, föreläsningar och evenemang efter önskemål.

Samarbetspartners

Vi har ett nära samarbete med bl a Kahlins Trädgårdar, som anlägger många av våra designade trädgårdar och kan på så vis erbjuda en helhetslösning från skiss till färdig trädgård. Vi har tät dialog och kommer ofta in som projektkonsulter vilket ger en möjlighet för oss att följa projektet och försäkra oss om att det färdiga resultatet stämmer med våra ursprungliga idéer.

Välkommen till Trädgårds- & landskapsdesign

Vi erbjuder professionell design av små och stora trädgårdar, bostadsgårdar och offentliga miljöer.
Du vinner på att vara ute i god tid då en förändring av utemiljön ofta innebär planering under den första säsongen och anläggning den kommande. Bygger du nytt, anlita oss gärna redan i projekteringsstadiet.
Vid beställning av skisser/ritningar efter besöket levereras dessa efter ca 1-2 månader, beroende på omfattning. Du får en exaktare tidplan i offerten. Läs mer om alla tjänster under fliken Design.
Vi svarar på din förfrågan så snart vi kan, oftast närmaste måndag. Välkommen!