Hembesök

Så här i coronatider tar vi det säkra före det osäkra och genomför tills vidare våra Hembesök helt och hållet utomhus. Så har vi oftast gjort även tidigare, men var extra förberedd med varma kläder ett tag framöver.

Hembesök 2 tim: 3 350:- (utomhus)
I priset ingår två timmars konsultation på plats (utomhus) samt resväg t/r inom Storstockholm. Vid längre resväg debiteras  tillägg. Du får också ett rabattkort med 10% rabatt vid tre köptillfällen.
Den andra timmen kan vi vid behov använda för att snabbskissa eller göra ett mindre växtförslag på vårt kontor och mejla dig resultatet. Hembesöket passar för såväl nya som gamla trädgårdar och innergårdar.
”Målsättningen är alltid densamma och det är att du ska få svar på dina frågor, lösningar på problem och framförallt; du ska få nya idéer och massor av inspiration!”

Inför hembesöket
Det är viktigt att du förbereder dig för att få ut mesta möjliga av besöket.Vad är drömmen? Vad saknas? Vad fungerar bra och dåligt? Hur används trädgården idag och hur kommer den att användas i framtiden? Bläddra gärna i böcker och tidningar och välj ut några bilder som kan förmedla en känsla, karaktär eller stil som du gillar. Till hjälp får du vår checklista att fylla i, den är ett bra sätt att få igång tankeprocessen och konkretisera önskemål och behov.

Tomtkarta eller situationsplan
Förbered dig genom att ta fram en skalenlig tomtkarta eller egen skiss med alla relevanta befintliga detaljer inritade (sådant som ska behållas). Den använder vi som underlag för diskussion och eventuell trädgårdsskiss. Tomtkartan bör vara i A3-format i skala 1:100, 1:200 eller 1:400 beroende på tomtens storlek.
Beställ gärna tomtkartan från din kommuns kart- och mätavdelning (i Stockholm, gå in på mittsbk.stockholm.se).

Har du inte möjlighet att göra en egen tomtkarta eller beställa, gå runt på tomten och notera noga vad som finns idag och vad du vill ska finnas kvar (kanske träd, förråd, gångar, altan etc).

Trädgårdsdesign

En trädgårdsritning redovisar trädgårdens former, funktioner, materialval, växtytor och andra relevanta detaljer inför en trädgårdsanläggning. Ritningen används både som offertunderlag och som plan att arbeta efter. Vanligtvis får du en digital planritning i skala 1:100 och vi kan efter önskemål även rita utvalda delar i 3D. Alla ritningsuppdrag inleds med hembesök, där vi reder ut önskemål och behov i kombination med platsens möjligheter och förutsättningar. Vi diskuterar och bollar förslag. Hembesöket faktureras separat och utifrån det skrivs offert för kommande ritningsuppdrag. Efter godkänd offert och tidplan inleder vi trädgårdsplanering och ritarbete.

”Vilken nivå på ritning som behövs kan variera mycket utifrån behov och önskemål.”
”Ritningens detaljeringsgrad kommer vi fram till gemensamt.”

Från konceptskiss till den detaljerade illustrationsplanen

Steg 1; Konceptskiss
Första steg med tyngdpunkt på idéer om trädgårdens övergripande former och karaktärsdrag. Syfte; att skapa rätt uttryck, känsla, stil och struktur. Viktigt för resultatet är hur olika funktioner, t ex uteplatser, lekytor och köksland, placeras och formas samt hur olika ytor sammanlänkas för ett bra flöde och rörelsemönster i trädgården. Planteringsytors former och placering samt placering av stomväxter – träd, buskar och häckar – har stor betydelse. Detaljerade växtförslag och materialval ingår inte utan görs separat. Konceptskiss avslutas med avstämning där vi går igenom idéerna innan slutlig ritning.

Steg 2; Skalenlig illustrationsplan
Syftet med illustrationsplan/trädgårdsritning är en komplett bild av trädgården, från funktion till estetik. Här vidareutvecklas detaljerna, gör eventuella ändringar utifrån genomgången konceptskiss, vi redovisar materialval, materialövergångar och mått. Fasta konstruktioner (t ex murar, pergola, växthus) placeras ut och vi går närmare in på typ av växter (friväxande häck, japansk lönn osv). Detaljerade växtförslag ingår inte här utan görs separat. Illustrationsplanen kan användas som bas inför upphandling av anläggning.

Trädgårdsplanering offereras utifrån detaljeringsgrad och omfattning.
Timdebiteringen är 980 kr inkl. moms.

Rådgivning via telefon & video

Rådgivning 1 tim, 1 350 :-
Har tidigare enbart hållits på vårt kontor men genomförs nu per telefon eller videosamtal. Rådgivningen passar bra för t ex växtplanering av mindre ytor, eller formgivning av begränsade områden som en terrass eller entré. Alla rådgivningar ser olika ut och anpassas efter dina frågeställningar.
Vi diskuterar, skriver ner olika lösningar, kan titta på växter eller göra enklare skisser, beroende på ditt ärende. Du väljer att boka en eller två timmar.
En fördel att mötas hos oss är tillgången till omfattande växtmaterial i handelsträdgården. Vill du ha hjälp att plocka ihop växter så ägnar vi en del av tiden till det.

Inför mötet
Till mötet tar du med en skalenlig ritning/skiss med alla relevanta befintliga detaljer inritade. Foton på tomten och huset (helst utskrivna bilder) är viktigt, liksom att du kan svara på frågor gällande ljusförhållanden och jordmån.
”Bläddra gärna i böcker och tidningar och välj några bilder som förmedlar en känsla, karaktär eller stil som du gillar”

Rådgivning 1 tim: 1 350:-
Rådgivning 2 tim: 2 350:-

Du får även ett rabattkort som ger 10% rabatt vid tre köptillfällen.
Rådgivningen faktureras i efterhand.

Växtförslag

Val av växter till hela eller delar av din trädgård, oftast innehållande en planteringsplan där sort, art och antal är inritade samt en växtlista med information om växterna samt priser. Växtförslag offereras när din trädgårdsritning är godkänd och klar. Du kan självklart beställa växtförslag/planteringsplan även som en separat tjänst till en redan befintlig trädgård.

Offert lämnas utifrån detaljeringsgrad och omfattning.
Timdebiteringen är 980 kr inkl. moms.

För företag

Vi utbildar och inspirerar er inom trädgård och utemiljö. Vi kan skräddarsy många olika typer av aktivitet, kurser, föreläsningar och evenemang. Vi gör även externa evenemang och event.

Samarbetspartners

Vi har ett nära samarbete med Kahlins Trädgårdar, som anlägger många av våra designade trädgårdar och kan på så vis erbjuda en helhetslösning från skiss till färdig trädgård. Vi har tät dialog och kommer ofta in som projektkonsulter vilket ger en möjlighet för oss att följa projektet och försäkra oss om att det färdiga resultatet stämmer med våra ursprungliga idéer.

Kontakta trädgårdsdesign