Trädgårdsbesök

Vi ses på en rådgivning i din trädgård under 2 timmar, då vi går igenom så mycket vi hinner. Vi utgår från dina behov och önskemål och bollar olika idéer och lösningar. Alla besök ser olika ut. Till största delen innebär besöket muntlig rådgivning och diskussion men ibland kan vi hinna skissa på någon del.

Under pandemin genomför vi hela besöket utomhus. Så har vi oftast gjort även tidigare, men var extra förberedd med varma kläder ett tag framöver. Finns det möjlighet att sitta luftigt och med gott avstånd inomhus, så kan vi tillsammans besluta om det känns okej. Till besöket kan vi ta med munskydd.

Trädgårdsbesök 2 tim: 3 350:- 
I priset ingår 2 timmars konsultation på plats samt 1 tim resväg t/r. Vid längre resväg debiteras tillägg om 600 kr/tim. Du får också ett rabattkort med 10% rabatt vid tre köptillfällen. Denna tjänst passar för såväl nya som gamla trädgårdar, innergårdar och bostadsrättsföreningar.

”Målsättningen är alltid densamma – du ska få svar på dina frågor, lösningar på problem och framförallt; nya idéer och massor av inspiration!”

Inför besöket
Det är viktigt att du förbereder dig för att få ut mesta möjliga av besöket. Vad är drömmen? Vad saknas? Vad fungerar bra respektive dåligt? Hur används trädgården idag och hur kommer den att användas i framtiden? Bläddra gärna i böcker och tidningar och välj ut några bilder som kan förmedla en känsla, karaktär eller stil som du gillar. Till hjälp får du vår checklista att fylla i, den är ett bra sätt att få igång tankeprocessen och konkretisera önskemål och behov.

Tomtkarta
Förbered dig genom att ta fram en skalenlig tomtkarta eller egen skiss med alla relevanta befintliga detaljer inritade (sådant som ska behållas). Den använder vi som underlag för diskussion och eventuell trädgårdsskiss. Tomtkartan bör vara i skala 1:100, 1:200 eller 1:400 beroende på tomtens storlek.
Beställ gärna tomtkarta/situationsplan eller motsvarande från din kommuns kart- och mätavdelning, för Stockholm: bygglov.stockholm/e-tjanster/

Har du inte möjlighet att göra en egen tomtkarta eller beställa, gå runt på tomten och notera noga vad som finns idag och vad du vill ska finnas kvar (kanske träd, förråd, gångar, altan etc). Beställer du ett rituppdrag efter besöket, så kan vi inkludera en inmätning i offerten.

Trädgårds- & landskapsdesign

En ritning (illustrationsplan) redovisar trädgårdens/gårdens former, funktioner, materialval, växtytor och andra relevanta detaljer inför en trädgårdsanläggning. Den används både som offertunderlag och som plan att arbeta efter. Vanligtvis får du en digital planritning i skala 1:100 på A3 och vi kan efter önskemål även rita utvalda delar i 3D. Alla rituppdrag inleds med ett Trädgårdsbesök där vi reder ut behov och önskemål med hänsyn till platsens möjligheter och förutsättningar. Vi diskuterar, rådger och bollar förslag. Besöket faktureras separat och utifrån det skrivs offert för kommande rituppdrag. Efter godkänd offert och tidplan inleder vi planeringen av din trädgård/gård.
För design av offentlig miljö, kontakta oss för mer information.

”Vilken nivå på ritning som krävs kan variera mycket utifrån behov och önskemål.”
”Ritningens detaljeringsgrad kommer vi fram till gemensamt.”

Från konceptskiss till detaljerad illustrationsplan

Steg 1; Konceptskiss
Häri ligger större delen av idéarbetet. Utifrån Trädgårdsbesökets diskussioner samt en enklare inmätning av tomten arbetar vi fram ett förslag i en övergripande skiss med tyngdpunkt på trädgårdens former och karaktärsdrag. Syftet är att skapa rätt uttryck, känsla, stil och struktur. Viktigt för resultatet är hur olika funktioner, t ex uteplatser, lekytor och köksland, placeras och formas samt hur olika ytor sammanlänkas för ett bra flöde och rörelsemönster i din trädgård. Planteringsytors former och placering samt placering av stomväxter – träd, buskar och häckar – har stor betydelse. Vi kan också diskutera olika material. Detaljerade planteringsplaner och materialval ingår inte utan görs separat. Konceptskiss avslutas med en avstämning där vi går igenom idéerna inför slutlig ritning.

Konceptskiss villaträdgård från ca 10 tim
(Tillkommer vid behov: Inmätning/upprättande av underlag från ca 6 tim)

Steg 2; Skalenlig illustrationsplan
Efter skissavstämningen sammanförs och förfinas alla idéer i en skalenlig planritning. Syftet är en komplett bild av trädgården med en vidareutveckling av former och alla relevanta detaljer, från funktion till estetik. Vi redovisar materialval, materialövergångar och mått. Fasta konstruktioner (t ex murar, pergola, växthus) placeras ut och vi går närmare in på typ av växter (friväxande häck, japansk lönn osv). Detaljerade planteringsplaner ingår inte här utan görs separat, se Växtval. Illustrationsplanen kan användas som bas inför upphandling av anläggning.

Illustrationsplan villaträdgård från ca 16 tim

All trädgårdsplanering offereras utifrån detaljeringsgrad och omfattning. Timdebiteringen är 980 kr inkl. moms.

Rådgivning på Slottsträdgården

Rådgivning 1-2 tim
Vi sitter i något av våra konferensrum på gott avstånd, eller ses vi i ett videosamtal. Rådgivning 2 tim passar bra för t ex formgivning av begränsade områden som en terrass eller entré. Alla rådgivningar ser olika ut och anpassas efter dina behov och frågeställningar. Gäller det endast val av växter till en mindre yta kan 1 tim räcka. I annat fall är denna timme en bra inledning på en beställning av ett vidare planeringsarbete. I mötet diskuterar vi, skriver ner olika lösningar, kan titta på växter eller göra enklare skisser, beroende på ditt ärende.
En fördel med att mötas hos oss för en enkel växtplanering är tillgången till omfattande växtmaterial i handelsträdgården under säsong. Hinner vi inte gå tillsammans så kan du alltid titta/plocka ihop växter själv efteråt. Större antal eller sorter som saknas beställer vi åt dig.

Till mötet tar du med en skalenlig ritning/skiss över aktuell yta, med alla relevanta befintliga detaljer inritade. Foton på tomten och huset (helst utskrivna bilder) är viktigt, liksom att du kan svara på frågor gällande ljusförhållanden och jordmån.

”Bläddra gärna i böcker och tidningar och välj några bilder som förmedlar en känsla, karaktär eller stil som du gillar”

Trädgårdsrådgivning 2 tim: 2 350:-
Rådgivning växtval 1 tim: 1 350:-

Du får även ett rabattkort som ger 10% rabatt vid tre köptillfällen. Rådgivningen faktureras i efterhand.

Växtval

Låt oss planera växter och vårlök till hela eller delar av din trädgård. Du får en skalenlig planteringsplan innehållande placering, sort, art och antal, samt växtförteckning med info och därefter även växtpriser. Du måste inte ha en konceptskiss/illustrationsplan från just oss, tjänsten kan även beställas som komplement till en redan befintlig trädgård.
Hemleverans kan bokas och du får även 10% rabatt på växterna.
Vi utför även planteringsplaner till offentlig miljö.

Offert lämnas utifrån detaljeringsgrad och omfattning.
Timdebiteringen är 980 kr inkl. moms.

För företag

Vi utbildar och inspirerar er inom trädgård och utemiljö, och kan även skräddarsy aktiviteter, kurser, föreläsningar och evenemang efter önskemål.

Samarbetspartners

Vi har ett nära samarbete med bl a Kahlins Trädgårdar, som anlägger många av våra designade trädgårdar och kan på så vis erbjuda en helhetslösning från skiss till färdig trädgård. Vi har tät dialog och kommer ofta in som projektkonsulter vilket ger en möjlighet för oss att följa projektet och försäkra oss om att det färdiga resultatet stämmer med våra ursprungliga idéer.

Välkommen till Trädgårds- & landskapsdesign

Tack för att du önskar just vår hjälp kring din utemiljö! Vi erbjuder professionell design för små och stora trädgårdar, bostadsgårdar och offentliga miljöer. Var ute i god tid. Ska du bygga nytt hus är det en stor fördel att anlita oss redan i projekteringsstadiet. Ofta innebär en förändring av utemiljön planering under den första säsongen och anläggning under den andra. Just nu kan du boka oss för ett privat Trädgårdsbesök från september och framåt samt eventuell ritning, planteringsplan etc med leverans under senhösten/vintern. För 1 tim Växtrådgivning här hos oss, kan du ofta få en tid inom kort.